Сакрална носталгия

fvfv

Животът перфорира
изначалната ти цялост.
Но в миг, небесно подарен,
светлинен сноп
изпълва пробитото ти тяло
и ставаш ти отново цяло.

г.м.