Междинна спирка

ddddd

финално цоп ©г.м.

Препускаш през живота
без междинни спирки,
леко и безотговорно.

Ако се спреш, ще станеш осъзнат.

Но и животът ти не спира да събира
прахта на твоя бяг
и ежедневно капка съвест да отронва.

Финално цоп –
и ще прелее новороденото ти аз,
за да удави твоята наивност.

Междинна спирка „Равносметка“ –
неизбежна. Ще плащаш сметките
на този непознат.

г.м.