ЕСТ-ЕТИКА

My name is Galina Milkova. A name that represents quietness, serenity, depth. A name that also expresses movement – it means “to caress” in Bulgarian. This beautiful oxymoron I have accepted as an identity. I analyze, perceive and feel the living elements of the environment until I identify an ethical problem. Then search for its solution actively. From an early age I have chosen Art as the purest means of communication with society. Now I recognize it as the most powerful tool for resolving ethical issues. ЕСТ-ЕТИКА (Esth-Ethics) is a platform dedicated to Art. Stripped off formalism, charged with the power of Ethics, in search of its esthetical materialization.

Month: September, 2015

Средностатистическо влюбване

©zhana yordanova

©zhana yordanova

Сияния бледи –
едва забележими,
наслагват спектрите си
и в миг преобразяват нощта във ден.

В светлина изгаря спомен за предишно битие.

Нов ден.
След него втори, трети…
Докато черен абсолют погълне гаснещата светлина.

Нощ.
Отеква средностатистически въпрос –
„Кой беше ти, коя бях аз?“.

г.м.

Фундамент

sky concrete

Къс небе,
бетонирано в земни страсти.
Всеки опит за отскок е провален.
Над теб – раз къс ано небе.
Духът е вцепенен –
кой е твоят фундамент?

Измъчваш се, недей.
Ще мигнеш и пак ще си небе.

г.м.