Космос

Безграничен космос
в капан на гранични идеи.
След мен – фрагменти,
трансформирани в други енергии,
и колосален излишък,
разпръснат в нищото.
Как да се претворя цялата в изкуство?
За да знаеш коя съм.

За теб ще останат догадките.
Аз ще съм безграничният космос.
И всичко това ще е без значение.

г.м.