5 СТАИ / 5 ROOMS

11125252_10155538452675648_8308622824498224753_o

„5 СТАИ” е необикновено пространство, което развива сетивата, въображението, артистичните заложби и умствени възможности на учениците в началния етап на тяхното образование. Многофункционалното пространство съвместява класна стая, стая за игри, стая за танци, музикална стая. Всеки кът е обособен чрез специално разработени графики и типографии.

“5 СТАИ” е магично и алогично пространство, което придобива смисъл благодарение на петия елемент от проекта – огледална стена, която отразява пространството. В огледалното измерение графичните послания стават четими, а стрелките на часовника с обратен ход се движат в правилната посока. Границата между вълшебната реалност и отразената логична недействителност е потвърждението, че проектите в образователната система могат да бъдат различни и успешни.

Think Forward /Galina Vladimirova Milkova + Nedko Nikolov/
Проект: “5 СТАИ”
Местоположение: “ОУ Св. Св. Кирил и Методий”, Свети Влас

“5 ROOMS” is an unusual space designed to develop students senses, imagination, artistic talents and mental abilities in the initial stage of their education. The multifunctional space combines a classroom, a playroom, a dancing room, a music room. Each area is characterized by individually designed graphics.

“5 ROOMS” is a magical and illogical space, which makes sense because of the fifth element of the project – a mirror wall. In the mirror dimension all graphic messages can be read and the backwards clock runs forwards. The boundary between the magical reality and the reflected logical non-reality is a confirmation that educational projects may be different and successful.

Think Forward
Project: “5 ROOMS”
Location: Ss. Cyril and Methodius School, Sveti Vlas, Bulgaria