СТУДИО ЕСТ-ЕТИКА

10649841_861851250514922_4480739158884745035_n (1)

Честит ден на народните будители!

След два дни Think Forward се включваме още по-интензивно в събуждащия процес. Студио Ест-Етика става част от извънкласната учебна програма в ГПАЕ “Гео Милев”, гр. Бургас.

Ест-Етика е студио за архитектура, дизайн и съпътстващите ги изкуства. В курса учениците ще се запознаят с кратка история на етичната естетика в архитектурата, с проекти на най-големите архитекти и дизайнери по света, чрез които се решават социо-етични проблеми. Всеки час ще е съпътстван с генериране на идеи по даден проблем и практически занятия. В студиото учениците ще придобият основни знания за използване на компютърни дизайн програми. Курсът е подходящ за кандидат-студенти по архитектура и дизайн, тъй като задачите в него ще обогатят портфолиото на учениците.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз